مجموعه هاي ورزشي طرف قرارداد

ليست مجموعه هاي طرف قرارداد با مؤسسه فرهنگي ورزشي پيام

 

رديف

اسامي مجموعه ها

تلفن تماس

آدرس مجموعه ها

 

شمال شرق

1

شهرك اميد

7-77362236

ميدان قنات كوثر

2

پويندگان(علم و ايمان)

9-22516118

بزرگراه رسالت

3

دانشگاه شهيد رجايي

22970034

لويزان

شمال

4

آفتاب نصر

20104616

فرمانيه

5

شهيد چمران

22207123

خ شريعتي پل صدر

6

بنفشه

22408503

مقدس اردبيلي

7

فهميده

4-22674343

قيطريه

8

تن ورز

22831636

نياوران

9

گلچين لاله

22471582

اتوبان امام علي (ع)

10

پاسداران

22556760

چهارراه پاسداران

11

مجتمع سبز

22408096

خ مقدس اردبيلي

12

مجتمع سبز

22408096

خ مقدس اردبيلي

شمال غرب

13

سرو 

22073596

سعادت آباد

14

سوخته سرايي

44443388

شاهين شمالي

15

زيتون غرب

11-22071210

شهرك غرب

16

زيتون غرب

11-22071210

شهرك غرب

17

گلستان

88076052

شهرك غرب

18

گلايل سفيد

88240307

ستارخان

19

ستاره غرب

88367878-88369090

شهرك غرب

شرق

20

امير و غزال

77383838

تهرانپارس

21

موج طلائي

42-77718139

تهرانپارس

22

دلكده

77299090

خ فجام غربي

23

ترهنده

77923500

نارمك

24

آليس

77889623

فلكه اول تهرانپارس

مركز

25

پيام تهران

88112392

شريعتي – سيدخندان

26

پيام تهران 

88112480

شريعتي – سيدخندان

27

هتل ونوس

88446213

سهروردي شمالي

28

شقايق

88905641

خ كريمخان

جنوب

29

قيانوري

55025400

اتوبان تندگويان

30

كارگران

55331426

خزانه بخارائي

31

پرشيا

55971929

شهرري

32

فردوس

55216260

باقر شهر

غرب

33

درفشي فر

44459398

آيت ا... كاشاني

34

راه آهن

4-44663062

اكباتان

35

موج خورشيد

44090933

بلوار فردوس

36

نقشه برداري

66071036

ميدان آزادي

37

زيتون ارتش

66681910

ميدان فتح

38

رحيميان

44517410

تهرانسر

جنوب شرق

39

برق تهران

39972734

ميدان شهدا

جنوب غرب

40

فرهنگيان

55410278

ميدان حر

41

تأمين (بانوان)

66015839

جيحون

42

تأمين (آقايان)

66015839

جيحون

حومه

43

شريعتي كرج

2804006-0261

ميدان استاندارد

44

دانش كرج *

6-2717001-0261

خ شهيد بهشتي

45

ارسنجاني

4232350-0229

رباط كريم

46

مشهدي

3550808-0262

شهر جديد انديشه

47

دلفين

6522030-0261

فرديس كرج

48

خليج فارس

4346565-0229

شهر اسلامشهر

49

تشريفات

02212328384

شهر جديد پرديس

50

مرواريد

02623885555

شهر قدس

 

توضيح مهم: قبل از استفاده از مجموعه آبي توسط تلفن موجود از روزهاي استفاده بانوان و آقايان و سانس هاي هر مجموعه با خبر شويد.

* توضيح: در مجموعه دانش كرج فقط استخر موج بانوان (بدون امكانات پارك آبي) و استخر قهرماني انقلاب (آقايان ) قابل استفاده است.

مجموعه هايي كه جلوي آنها اين علامت درج شده است همراه با بدنسازي هستند

مجموعه هايي كه جلوي آنها اين علامت درج شده است فقط بدنسازي هستند.


DOURAN Portal V4.0.4.0

V4.0.4.0